dijous, 27 d’octubre de 2011

CONCERT DE SANTA CECÍLIA 2011

CONVIDADA:
Igual que l'any passat, m'agradaria convidar-hi a tots els familiars d'alumnes (pares, avis...) amb coneixements musicals, perquè puguin acompanyar-nos amb el seu instrument mentre cantam.
La trobada serà el dimarts 22 cap a les 9:00h.
Podríem trobar-nos a l'escola per fer un petit assaig:
- el dissabte, 19 a les 18:30h
- el dilluns, 21 a les 13:45h
Al final de la lletra de cada cançó trobareu la partitura de la melodia , podeu picar als requadres que apareixen al cantell de baix a la dreta per veure-ho més gros (guitarristes: us enviaré un full d'acords amb el fillets):

Anem a Xauxa
Lileta lilà
L'amo de son Carabassa
Lo vinyoler i lo cavaller
Poble
Una dona llarga i prima
Turau es cotxo (només ed. infantil)
pastoret d'on vens (només ed. infantil)

Ens podem comunicar mitjançant comentaris al blog, amb l'agenda dels fillets o personalment a l'escola. Gràcies.

TERANGA

Aquesta setmana tots els alumnes de tercer cicle hem anat al Teatre principal de Maó a veure un espectacle musical titulat Teranga, a càrrec del grup Djilandiang.
Ens van fer una mostra molt interessant de la cultura musical al Senegal:

L'AMO DE SON CARABASSA

NAI, NAI, NAI,  NAI, NAI, NAI
NAI, NAI, NAI,  NAI, NAI, NAI

1-L'amo de Son Carabassa, l'amo de Son Carabassa,
diu que en sap molt de nedar.
I un dia el varen trobar ofegat dins una bassa.

Lletra de Vicenç Marí Catchot:
2- Per Santa Cecília hi treu
(per Santa Cecília hi treu)
cantar cançons de la terra,
per açò entonam sa veu
i afinam sa guiterra
(per açò entonam sa veu
i afinam sa guiterra)

3- Ben igual que una família
(ben igual que una família)
ja nos tornam a juntar
per poder riure i xalar
cada any per santa Cecília
(per poder riure i xalar
cada any per santa Cecília)

4- Som petits, molt petitons
(som petits, molt petitons )
petites, molt petitones,
però sabem fer cançons
com fan totes ses persones
(però sabem fer cançons
com fan totes ses persones).

5- Una cançó tota sola
(una cançó tota sola)
basta per mostrar es nivell
d’ets alumnes de s’escola
i des poble d’Es Castell
(d’ets alumnes de s’escola
i des poble d’Es Castell).

ESCOLTA LA CANÇÓ:
-versió S'albaida
-amb ballades

dilluns, 24 d’octubre de 2011

PREPARANT EL CONCERT DE SANTA CECÍLIA 2011

El 22 de novembre és el Dia Mundial de la Música. A l'escola ho celebram amb un concert: tots els alumnes, dels més petits als més grans ens reunim per cantar cançons.
NOTA PER ALS MÉS PETITS: intentau memoritzar els fragments marcats de color blanc
Aquí teniu la llista de cançons que cantarem:

Anem a Xauxa
Lileta lilà
L'amo de son Carabassa
Lo vinyoler i lo cavaller
Poble
Una dona llarga i prima

POBLE

Lletra: Tòfol Mus
Música: Josep Bastons

1ª-Som d'un poble mariner,
ben polit, de bona traça,
amb un sol que és juganer,
va passant dematiner
escalfant sa nostra casa.

Es carrers, guaiten la mar,
volen veure sa bellesa,
de ses cales des voltants
on es temps està guardant
es records de sa infantesa.

MARE MEVA, QUINA SORT!
PODER PASSAR ES CAPVESPRE
MIRANT S'ENTRADA DES PORT,
BEN JUNTS DAVANT SA FINESTRA.

VEIENT SES BARQUES DE BOU
AMB UN ESTOL DE GAVINES,
REPRÈN S'ORATGE ES SEU VOL
OMPLERT DE NOTES MARINES.

2ª Som d'un poble que és feiner,
sap cantar, també sap viure
i sa festa coneix bé,
quan arriba un foraster
ja l'acull amb un somriure.

Té ses barques descansant
amarrades a sa riba,
presumint des seu encant
fan un vel pintat de blanc
simulant que estan dormides.

MARE MEVA QUINA SORT...

Sa teva veu sent de nou..
va repetint que m'estimes.

ESCOLTA LA CANÇÓ:
Trio Arrels de Menorca

LO VINYOLER I LO CAVALLER

AQUESTA CANÇÓ NOMÉS LA CANTARAN ELS ALUMNES MÉS GRANS

1. Hi havia un vellet que ne tenia una filla
i no la deixava anar amb ningú de dins sa vila.
Però la deixava anar tota sola dins sa vinya
i darrere ella hi 'nava es qui més bé la volia.

2. El jove, seguint-li el pas de vista ja la perdia
i va encontrar el vellet que cavava dins sa vinya:
-Vos vellet, lo bon vellet heu vista passar una nina?
- No, per cert, lo cavaller que la feina me dolia.

3. - Cent lliures donaré jo al que me mostràs sa vinya
i altres cent ne donaré a n'es qui em mostri sa nina.
- Si és així, lo cavaller mirau-la, allà està adormida
a sa sombra d’aquell pomer dins es rincó de sa vinya.

4. Vengo a decirvos, Leonor, mi corazón por vos pena
por vos suspira y enferma y por vos quema de amor
- Cavaller vostres raons jo no les escoltaré gaire
que són com los vents o l’aire i volen com es coloms.

5. -Tu aniràs molt ben vestida de damassos i brodats,
i d’un príncep seràs digne quant a mi m’haràs gustat.
- Aneu-vos-ne, si vos plau, jo també me n’aniré,
perquè una dona de bé sempre conserva sa pau.

6. - Pare som determinada i me'n vull anar d’aquí
perquè tenc l’amor posada en aquest món prop veí (2 vegades)

ESCOLTA LA CANÇÓ:
-Visita d'Arturo Bagur

UNA DONA LLARGA I PRIMA

1. Una dona llarga i prima, ara va de bo!
seca com un bacallà, ara va de bo!
seca com un bacallà, ara va de bo!
Que de bo va!

2. Es passeja per sa plaça, ara...
-Caragols qui en vol comprar! ara...

3. -A quan els veneu, madona? ara...
A vuit van es mesurats, ara...

4. -No me'ls podríeu dar a quatre? ara...
-A quatre no els hi puc dar! ara...

5. -Mal que vos caigués es covo, ara...
I no el poguessiu aixicar ara...

6. Quan va haver girat sa plaça, ara...
Es covo li trabucà, ara...

ESCOLTA LA CANÇÓ:
Només en sentireu un petit fragment (és lo únic que he trobat a internet):

Una Dona Llarga I Prima

LILETA LILÀ


FILLETS:
- On vas  Catalineta, lileta lilà
FILLETES:
- A aprendre de brodar
Me’n brod una camia, lileta lilà
I un mocador de mocar.
TOTS:
- Quan sa mare vingué, lileta lilà
sa nina no trobà.
Se’n va per ca’s vecins, lileta lilà
Si l’han vista passar.
FILLETS:
- Per aquí n’ha passat una, lileta lilà
qui amb un soldat se’n va.
TOTS:
- Ai, ai, Catalineta, lileta lilà
ta mare et pigarà.
FILLETES:
- Ja direu a mo mare, lileta lilà
que a casa no vull tornar.
TOTS:
- Mmmmmmm, lileta lilà
que a casa no vol tornar.
ESCOLTA LA CANÇÓ

dimarts, 11 d’octubre de 2011

ANEM A XAUXA


1. Anem a Xauxa si voleu venir
que ens fastidia tant de temps d’estar aquí
allà on sa misèria mai s’ha conegut
i no domina sa llei de s’embut.

MARXEM, MARXEM, MARXEM
MARXEM A XAUXA NO ENS ENTRETINGUEM.

2. Allà on ses llebres són grosses com a moltons
ses llangonisses corren per tots es racons
es pins fan cocos, ses alzines fan melons
i ses palmeres fan confits dels bons.

3. Allà on ses al·lotes no presumen tant
totes acostumen portar es polissó davant
són guapes totes i bones a fer un favor
anem a Xauxa amb es primer vapor.

4. Es rius de Xauxa no són com es que hi ha aquí
en tost d’aigua corren tots ben plens de vi
ses fonts qui ragen sense parar un moment
ragen xampany, ginebra i aiguardent.

5. Allà on ses al·lotes són roges com un fil d’or
elles dels homes no tenen mica de por
són guapes totes i bones a fer un favor
anem a Xauxa amb es primer vapor

ESCOLTA LA CANÇÓ:
Si anau al minut 6:10 d'aquest video de Traginada la podreu escoltar.